Jak spawać blachy nierdzewne?

Spawanie blach nierdzewnych to proces, który może wydawać się skomplikowany zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych spawaczy. W przeciwieństwie do spawania stali węglowych, spawanie blach nierdzewnych wymaga zastosowania odpowiednich technik oraz materiałów. W poniższym artykule przyjrzymy się dokładniej temu tematowi i przedstawimy najlepsze praktyki oraz metody spawania blach nierdzewnych.

 

Wybór właściwej metody spawania

W przypadku spawania blach nierdzewnych można wyróżnić kilka podstawowych technik, które mogą być stosowane. Wybór metody zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiału, grubość blachy czy wymagany poziom wykończenia łączenia. Do najpopularniejszych metod należą:

  • spawanie TIG,
  • spawanie MIG,
  • spawanie elektrodą otuloną (MMA).

 

Przygotowanie materiału do spawania

Przed przystąpieniem do spawania blach nierdzewnych istotne jest odpowiednie przygotowanie materiału. W pierwszej kolejności należy oczyścić powierzchnię blachy z wszelkich zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, farba czy rdza. Czysta powierzchnia zapewni lepszą przyczepność oraz minimalizację ryzyka wystąpienia porów i innych wad spoiny.

 

Dobór właściwego materiału dodatkowego

Kolejnym kluczowym aspektem jest wybór odpowiedniego materiału dodatkowego do procesu spawania. W przypadku spawania blach nierdzewnych zaleca się stosowanie materiałów dodatkowych o podobnym składzie, co spawane metale. Materiały te powinny być odporne na korozję oraz posiadające właściwości antyutleniające, aby zapewnić trwałość i estetykę łączenia.

hala produkcyjna

 

Parametry spawania

Aby uzyskać trwałe i wytrzymałe połączenie blach nierdzewnych, ważne jest dostosowanie parametrów spawania do używanej metody oraz rodzaju materiału. Do kluczowych parametrów należą:

  • prąd spawania,
  • napięcie łuku,
  • prędkość spawania.

 

Zabezpieczanie procesu przed utlenianiem

W przypadku spawania blach nierdzewnych ważne jest również zabezpieczenie procesu przed wpływem tlenu. W tym celu stosuje się tzw. gaz osłonowy, który zabezpiecza zarówno spoinę, jak i strefę wpływu ciepła przed utlenianiem. Najpopularniejszym gazem osłonowym dla spawania blach nierdzewnych jest argon, który charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami osłonowymi oraz niską reaktywnością chemiczną.